Kedves pedagógus barátunk!

Gyermek- és ifjúsági könyvek kiadójaként úgy érezzük, feladatunk, sőt, kötelességünk, hogy keressük a kapcsolatot azokkal a tanárokkal és szülőkkel, akik fontosnak tartják, hogy a gyerekek a tanítás részeként is találkozzanak olyan könyvekkel, amik kifejezetten nekik és róluk szólnak – és amelyeket mind a tanárok, mind a szülők érdemesnek/méltónak tartanak arra, hogy az iskolában is foglalkozzanak velük.

Tanár, szülő és diák jó esetben szövetségesek. Mindannyiu(n)k közös érdeke és célja, hogy az iskolai órák élvezetesek legyenek. Többek között akkor jó egy óra, ha diák is, tanár is örömét leli benne. Az eredményes tanítás egyik mutatója, ha a szülő otthon azt hallja, hogy milyen jó volt, amivel és ahogy az órán foglalkoztak. Igazi siker, ha a szülő nem azt látja, hogy gyerekének nyűg és fizikai fájdalom az olvasás, hanem izgalom és (szellemi) kaland... Tudjuk, hogy évről évre egyre gazdagabb a gyerek- és ifjúsági könyvek kínálata, már-már telített a piac, és igen nehéz tájékozódni abban az információ özönben, ami, mint minden másban, úgy ebben a témában is eláraszt bennünket.

Tudjuk azt is, hogy a pedagógusokat, főleg 5. osztálytól, erősen determinálja, mozgásterüket szűkíti a kerettantervi előírás. Tudjuk, hogy sok az anyag és kevés az idő. Tudjuk, hogy a 21. században, a digitalizáció következtében olyan új kihívásokra is kell tudni adekvát válaszokat adni, amelyek 5-10 évvel ezelőtt fel sem merültek. És nem állítjuk, hogy a kortárs magyar gyerek-és ifjúsági irodalom mindezeket a problémákat egy csapásra megoldja. De hisszük, hogy jó és jól megválasztott könyvekkel, azokhoz kapcsolódó szakmai anyagokkal, közös fórumok megtalálásával tudunk segíteni a helyzeten.

Tanári ösvényünk elágazásain olyan, évfolyamokra lebontott óravázlatok, módszertani segédanyagok, szöveges és képi háttér információk találhatók, amelyek mind az on- és offline tanítást segítik. Ezek egy az egyben is alkalmazhatók, de természetesen rugalmasan alakíthatók, bővíthetők, szűkíthetők. Külön tartalmat ajánlunk könyvtárosoknak, könyvtárostanároknak, valamint szakmai cikkek, könyvajánlók, szerzőkkel való beszélgetések is olvashatók az alrovatokban. S ha valakinek konkrét szakmai kérdése lenne bármely anyaggal kapcsolatban, keresse nyugodt szívvel pedagógus kolléganőnket, Vinczellér Katalint: vinczeller.katalin@pagony.hu

A minőségi és irányított tájékozódásban és tájékoztatásban, a konkrét szakmai munkában szeretnénk tehát segíteni. Hisszük azt, hogy nemcsak a kisgyerekeknek szóló, hanem a 12+os könyveink jelentős része is tökéletesen alkalmas arra, hogy egy-egy közös beszélgetés alapját képezze akár az iskolában a diákok és tanáraik, akár otthon a kamaszok és szüleik között. Könyveink többsége a szórakoztatás mellett olyan témákat, sokszor problémás kérdéseket dolgoz fel, amelyeknek abszolút életkori aktualitása van, és amelyekről gyakran nehéz beszélni (pl.: bullying, falcolás, a nemi identitás kérdései, elvált szülők, elvesztett szülő, családon belüli erőszak). Ha épp nem vagyunk érintettek a témában, akkor absztrakt módon nehéz megközelíteni. Ha meg, sajnos, épp aktuálissá válik valamely kérdés, akkor már lehet, hogy gyors segítség után kapkodunk, és nincs a fejünkben semmilyen minta, modell, amit akár egy korábbi, közös olvasmányélmény is megsegíthet...

Emellett szeretnénk felhívni a figyelmet Tanári hírlevelünkre. S hogy kiknek ajánljuk Tanári hírlevelünket? Mindazoknak, akik nem elsősorban marketinges tartalmakra vágynak, hanem rendszeres és megbízható információkra azokról

  • az eseményekről
  • könyvbemutatókról
  • olvasói találkozókról
  • szakmai beszélgetésekről
  • pályázati lehetőségekről

amelyek a Pagony Kiadóhoz kapcsolódnak.

S ne feledd, ha 10 példányt vagy annál többet rendelsz iskolád, osztályod, könyvtárad számára, akkor 30% kedvezménnyel lehet hozzájutni a Pagony kiadású könyvekhez! Várunk szeretettel a Pagony Kiadó baráti-szakmai körében!

kedves pedagógus barátunk!

Ezekben a szűrőkben különböző témákban találsz oktatási segédanyagokat, feladatlapokat, képi és szöveges mellékleteket a közoktatás minden évfolyama számára. A legtöbb óravázlat, foglalkozásterv mögött van tanítási gyakorlat. Azaz az anyagok elkészítőinek többségükben már vannak tapasztalatai arról, hogy az adott könyv a meghatározott korosztály számára valóban eredményesen tanítható. Mivel különböző iskolák különböző tanárai készítették, ezért más és más felépítésűek, kidolgozottságúak az egyes foglalkozástervek, amelyek természetesen egy az egyben is átvehetők, de a saját elképzeléseid, csoportjaid, osztályaid igényeihez is alakíthatók.

A feladatok alapvetően nem digitális oktatáshoz készültek, de a Google Classroom, illetve a Teams alkalmazásain keresztül (pl. órai jegyzetfüzet, együttműködési terület) könnyen átvihetők az egyéni, páros és csoportos feladatok is a digitális térbe.

Ha kérdésed, észrevételed lenne, keresd nyugodtan tanár kollégánkat: vinczeller.katalin@pagony.hu.

kedves pedagógus barátunk!

Szülőkként és tanárkollégaként is tisztában vagyunk azzal, hogy középiskolai osztályfőnöknek lenni gyakran olyan feladatok elé állítja a pedagógusokat, amelyek bőven meghaladják a szaktanári kompetenciákat. Sőt, egészen másfajta kompetenciákat kívánnak meg.

Természetesen egyetlen pedagógustól sem várható el, hogy szakmailag maximálisan felvértezett legyen bármilyen, az osztályában felmerülő pszichológiai, szociológiai, társadalmi tabukat érintő probléma igazán értő, szakmailag teljes fedezettel bíró „kezelésére”.

De mielőtt iskolapszichológushoz vagy családsegítőhöz fordulnánk, preventív módon sok mindenről tudunk már érzékenyen és érzékenyítve beszélni, beszélgetni diákjainkkal. Ezt természetesen nem azért tesszük meg, mert az osztályfőnöki tanmenet elvárja tőlünk, hanem mert felelősséget kell vállalnunk diákjaink mentális egészségéért is.

Az itt található anyagok ebben kívánnak segíteni. Csupa olyan témával foglalkoznak az alábbi minitanulmányok és segédanyagok, amelyekről sem egyéni, sem társadalmi szinten nem szívesen beszélünk, holott tudjuk, hogy jelen vannak mindenhol, és a középiskolás korosztály különösen kitett azoknak a problémáknak, amelyeket sokszor zavar, elhallgatás övez.

Minden anyagunk egy-egy könyvre épül a Tilos az Á könyvek Vészkijárat sorozatából. Ezek a segédanyagok azonban nemcsak rövid, problémacentrikus leírásokat tartalmaznak, hanem konkrét foglalkozásterveket kérdésekkel, szöveges és képi mellékletekkel, amelyek a feldolgozást, a probléma osztályfőnöki órán való tematizálását kívánják segíteni.

Csak Jack
Az újabb és újabb közösségekbe való beilleszkedés feladata gyakorlatilag egész életünket végigkíséri. Mindig szép kihívás, de talán kamaszkorban a legnehezebb ezt sikeresen megvalósítani. Főként, ha önbizalomhiánnyal küzd valaki, és mindig meg szeretne felelni az éppen aktuális új közösségnek. A téma tehát egy nagyon is releváns jelenség, így akár osztályfőnöki vagy etika órán is feldolgozható Kate Scott Csak Jack című könyve, amely az Abszolút könyvek sorozatban már a második kisregény a szerzőtől. A foglalkozásterv digitális tananyagként készült el, ezért az online oktatás keretében is kiválóan használható.
5. évfolyam
Vácz Irénnek vége!
Hogy lehet kikerülni egy lefelé menő spirálból? Mit tehet az a diák, aki úgy érzi, hogy a matektanárnő, aki egyben az osztályfőnöke is, kifejezetten bántja és megalázza őt? Ráadásul az osztálytársainak ez csak olaj a tűzre, hiszen alapvetően konfliktusos a közösségen belüli dinamika. Miért élünk a hibáztatás kultúrájában, és hogyan léphetünk ki belőle? Ezek a kérdések mind felmerülnek a regényben és a részletolvastatáson alapuló foglalkozástervben. Nagyon hasznos lehet akár preventív módon is az etika, illetve az osztályfőnöki órán való feldolgozásra.
6. évfolyam
Busz a ködben
Felső tagozatban etika tantárgyból minden évfolyamon szerepel a „Ki vagyok én?”, „Mi a helyem a világban?” kérdése, azaz az önismeret évről évre különböző kontextusokban ugyan, de megjelenik a tanmenetekben.És legyünk őszinték: ezzel a kérdéssel nem az etika tantárgy és tanmenetek miatt kell foglalkozni, hanem mert minden további kérdés és tevékenység alapját jelentik.Azonban épp a kérdés mélysége, fontossága és érzékenysége miatt erről a témáról sem szerencsés direkt módon beszélni, hanem egy fiktív történet feldolgozása sokkal közelebb vihet bizonyos összefüggések őszinte felismeréséhez, megértéséhez.Wéber Anikó kiskamaszoknak szóló lélektani krimije kiváló alapanyag ahhoz, hogy ezzel a témával igazi mélységében tudjunk foglalkozni.
6. évfolyam
Trevor
A szexuális felvilágosítás kötelező feladat az iskolák számára mind a felső tagozaton, mind a középiskolában.Azonban ez sokszor kimerül a szexuális úton terjedő betegségek ismertetésében, és a szexuális orientáció kérdéseiről szinte egyáltalán nem esik szó.A Trevor című regény egy tizenhárom éves, saját nemiségét, "másságát" felfedező fiú története. A segédanyag több szövegrészlet szakaszos olvastatásán keresztül kívánja megközelíteni, feldolgozni és feloldani a témával kapcsolatos érzelmeket, előítéleteket, zavarokat, akár indulatokat.
9. évfolyam
Halálkomoly
Az öngyilkosság gondolatával és a depresszió fogalmával sokszor kicsit felelőtlenül bánunk. És ez nagyon veszélyes, mert emiatt sokszor nem vesszük észre,ha valahol komolyan merül fel valakiben az öngyilkossági szándék vagy a depresszió állapota. Jónína Leósdottir regénye egy segélykiáltásként értelmezhető vers alapján indítja el a nyomozást. Bár a regény inkább könnyed hangvételű, de mégis alkalmas arra, hogy bizonyos, a segédanyagban megjelenő szövegrészleteken és az azokhoz kapcsolódó szempontokon keresztül a témáról való árnyaltabb beszélgetést megalapozzon.
9. évfolyam
Sebek
Az önsebzés, falcolás problémája sok-sok éve jelen van a kisebb és a nagyobb kamaszok és családjuk életében is. Ez már egy nagyon erős jele a segítségkérésnek. Ellentmondásossága azonban abban rejlik, hogy a fiataloksokszor eltitkolják a konkrét és érzelmi, lelki sebeket is. Eve Ainsworth probléma centrikus regénye egy látszólag minden szempontból sikeres lány életén keresztül mutatja be a jelenséget. A segédanyag több szövegrészlet szakaszos olvastatásáraés azokhoz kapcsolódó szempontokra épül.
9. évfolyam
Restart
A függőség általános emberi jelenség. A számítógépes játékfüggőség az elmúlt évtizedek egyre inkább megkerülhetetlenné váló problémája.Ez a segédanyag egy kiváló holland regény felhasználásával, hosszabb szöveges és képmelléklettel kívánja facilitálni a témáról való beszélgetést.
10. évfolyam
Az óceán mélyén
A különböző mentális betegségekkel való együttélés, és az erről való beszéd talán az egyik legérzékenyebb téma nemcsak az iskolai kommunikáció, hanem a társadalom szintjén is. Hiszen sokszor szinte "láthatatlan" a probléma, és a valamilyen mentális betegségben szenvedőt valamilyen leegyszerűsített módon írják le, a szó többféle értelmében is. Ez a segédanyag egy olyan szerző könyvére épül, aki, egyik gyermeke révén közvetlenül is érintett. A rövid szöveg-, és a könyv illusztrációiból válogató képmelléklet, valamint a megadott szempontok a téma megközelítését segítik.
10. évfolyam
Szabadlábon
A valamilyen testi fogyatékossággal élőkhöz való viszonyt, viselkedést általában a zavar, ellentmondásosság jellemzi.Mészöly Ágnes, a könyv szerzője nemcsak író, hanem gyakorló konduktor is, többek között a Pető Intézetben is sokáig dolgozott.Fikciós regénye sok humorral és szórakoztatóan, de mély és megalapozott tudással, árnyaltan mutatja be a jelenséget egy 16 éves kerekesszékes fiú izgalmas és rendhagyó történetén keresztül. A segédanyag egy fejezetre és ahhoz kapcsolódó szempontokra alapozva kívánja segíteni a téma megközelítését.
10. évfolyam
Egy szót se szólj!
A szexuális bántalmazás nagyon sokrétegű probléma. Egyszerre igényelné, hogy legyen egy őszinte, nyílt kommunikációa szexulaitásról, a vonzalmakról, felnőtt-fiatal kapcsolatról. Ez utóbbi sokszor eleve egy alárendeltséget feltételez, ami még inkább megnehezíti az erről való beszédet. Az segédanyag több, egymásra épülő szövegrészleten, és hozzájuk kapcsolódó szempontokon keresztül segíti a téma órára való bevitelét.
10. évfolyam

Légy szabad! – műhely Petőfi Sándorral

Valóság és fikció avagy még egyszer Petőfiről a Tanári Műhelyben

2023. 11. 30.

Kedves pedagógus barátaink!

Szeretettel várunk benneteket 2023 utolsó Pagony Tanári Műhelyébe december 8. péntek, 16:30-18:00-ig, amelyben újabb szempontok szerint nézzük meg, mit is tudunk kezdeni Petőfivel az iskolában.

Idén ősszel két nagyon fontos könyvünk jelent meg Petőfhez kapcsolódóan. Berg Judit Szélvésztől kergetve című regénye az Abszolút töri-sorozatban, Nényei Pál Petőfi-könyve pedig Az irodalom visszavág sorozat első spin-offjaként.

olvasd tovább »

Az adventi exPEDíciók 2023-ban sem maradhatnak el!

2023. 11. 02.

A Pagony exPEDíció keretein belül november-decemberre szóló különleges ajánlatunk idén is egy titkos karácsonyi készülődés a résztvevő osztályoknak. Meglepetéskészítés irodalmi töltelékkel.

Olvass tovább!

olvasd tovább »

Novemberi tanári műhely

„zseblámpa” jeligére

2023. 11. 02.

Kedves pedagógus kollégák!

Találkozzunk újra november 10-én pénteken 16:30-kor a Bakáts téri Pagony Café-Dióban!

A „Légy szabad!” (nem csak) tanároknak szóló műhelyünkben novemberben több könyvvel is foglalkozunk majd. Ami összetartja őket, az az, hogy mindegyik a Zseblámpás könyvek - sorozatban jelent meg, és amellett, hogy szórakoztató és izgalmas olvasmányok, segítenek továbbvinni a gyerekeket az olvasás útján.

Olvass tovább!

olvasd tovább »

Minden egy helyen a Most én olvasok!-sorozatról

A legfontosabb tudnivalók

2023. 10. 27.

Biztosan ti is emlékeztek rá vagy aktuálisan tapasztaljátok a gyerekeiteknél, mennyire nagy élmény, amikor az ember már képes önállóan olvasni, amikor a betűk értelmes szavakká, majd mondatokká állnak össze. Nagyon régen voltam már elsős, de tisztán emlékszem az elképesztő büszkeségre, amikor először el tudtam olvasni egy utcatáblát. Sokszor látok gyerekeket a metrón, akik boldogan fújják a megállók neveit, lassan silabizálva a betűket. Nagyon megható ez a lelkesedés. De hol vész el?

A legfrissebb megjelent két rész, az Irány a kastély! és a A maci-akció kapcsán felelevenítettük, miért szeretjük annyira a Most én olvasok!-könyveket!

olvasd tovább »

Ősszel is folytatódik a Légy szabad! Pagony Tanári műhely

2023. 10. 02.

Tarts velünk az őszi időszakban is! Vinczellér Katalin kollégánk izgalmas, ingyenes programsorozattal, sok-sok ötlettel és érdekes beszélgetésekkel várja a pedagógusokat!

olvasd tovább »

Polclesők

Ingyenes könyvesbolti foglalkozás osztályok számára a Pagony-boltokban

2023. 09. 11.

Majdnem mint egy könyvtár, de mégsem. Mi az? Hát egy könyvesbolt!

Izgalmas tantermen kívüli foglalkozásokra hívjuk az osztályokat a Pagony boltjaiba!

Hogyan épül fel egy könyvesbolt? Hogyan tájékozódhatunk benne? Hányféle szempontból lehet csoportosítani a könyveket? Hogyan szerezhetünk információkat, hogyan viselkedjünk egy könyvesboltban? És ezek csak a bevezető kérdések.

Olvass tovább!

olvasd tovább »

Újabb exPEDíciók az új tanévben

Játék, kerettanterv, kompetenciák – Rendhagyó irodalomórák 1-4. és 5-8. osztályosoknak a Bartók Pagonyban

2023. 08. 31.

Kedves szülők és pedagógusok!

A Pagony Kiadó többek között folyamatosan azon is dolgozik, hogyan lehet a gyerekek számára az irodalom és a nyelvtan tanítását igazán izgalmassá, élményszerűvé tenni. Hogyan lehet találkoztatni a kerettantervi elvárásokat a játékkal és a kortárs irodalommal? Hogyan lehet sok mozgásos és verbális feladattal, az egyéni és a közös alkotás örömét megérezni és szinte észrevétlenül különböző kompetenciákat fejleszteni?

A 2023-2024-es tanévben is folytatódik a Pagony exPEDíció, amelynek keretében már nemcsak 1-4. osztályos általános iskolásoknak, hanem 5-8. osztályosoknak is kínálunk különböző fókuszú, a kerettantervhez kapcsolódó foglalkozásokat, melyeknek megálmodója és megvalósítója Nemes-Jakab Éva.

olvasd tovább »

Pagony – Oktatási segédanyag - szemle

Maradjon öröm a tanítás! - Ismerd meg a Pagony iskola projektjét, ingyenesen letölthető oktatási segédanyagait!

2023. 08. 08.

Kedves pedagógusok, szülők!

Elkötelezetten hiszünk abban, hogy az iskola, az irodalom és az irodalomtanítás igazán különleges és maradandó élménnyé tehető a diákok számára.

Ennek az elkötelezettségnek az egyik megvalósulási formája 6 évvel ezelőtt indított iskolaprojektünk, melynek szerteágazó tevékenységébe beletartoznak többek között a rendhagyó irodalomórák, tematikus és korosztályos pályázatok, író-olvasó találkozók szervezése, online könyvklub (KAPU - a kortárs irodalom tanításáról tanároknak és szülőknek), rendszeres ingyenes tanári műhelyek (Légy szabad!) és egy oktatási ADATBÁZIS!

Olvass tovább!

olvasd tovább »

Abszolút töri az abszolút magyarórán

Ingyenes Pagony Tanári Műhely májusban is!

2023. 05. 11.

Iskolai hétköznapok, menza, gyökérterem, időalagutak és történelmi kalandok a 8. századtól 1956-ig.

Okostelefonon szocializálódott kiskamaszok találkozása a nomád magyar törzsekkel, Mátyás királlyal, Vak Bottyánnal és Deák Ferenccel.

És még hosszan sorolhatnánk, ki mindenki, ismert és elfeledett szereplője a magyar történelemnek jelenik meg az Abszolút töri sorozat köteteiben. Hogyan válhat élővé és testközelivé a történelem? És mitől lesz ez irodalom? Hogyan valósítható meg a kézenfekvő tantárgyi integráció irodalom, történelem és etika között kalandos, időutazós regények segítségével?

olvasd tovább »

Szabad és költői

Ingyenes Pagony Tanári műhely áprilisban is

2023. 04. 13.

Április utolsó péntekjén ismét várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt 16:30-ra a Pagony Tanári Műhelybe, a Bakáts téri Pagony Café - Dió-ba!

Olvass tovább a részletekért!

olvasd tovább »

Kedves óvodapedagógus kolléga!

Szeretettel köszöntünk a Pagony kiadó honlapján. Örülünk, ha érdemesnek tartod a kiadó könyveit arra, hogy óvodapedagógiai munkádba beépítsd őket.
A kiadó a szórakoztatás és a játékosság mellett nagyon fontosnak tartja a gyerekek edukációját már egészen kicsi koruktól. És tudjuk, ebben az óvodapedagógusok munkájának milyen elvitathatatlanul nagy szerepe van. Ennek az edukációnak egyértelmű része a hagyományokkal való megismerkedés, amelyhez a klasszikus nagy mesék, történetek elengedhetetlenek. Azonban a 21. században nem szerencsés csakis a 19-20. század történeteinél és a népmeséknél maradni, hanem a kortárs szemléletnek, szöveges és képi világnak is nagy szerepe van abban, hogy a gyerekek már egészen kicsi koruktól egyben láthassák a hagyományt és a jelent, a múltat és saját korukat.
Ezen az oldalon olyan, az óvodában meghatározott témakörökhöz kapcsolódó szakmai anyagokat osztunk meg veletek, amelyek elsősorban kortárs magyar gyerekkönyvekhez kapcsolódnak, de egy-egy anyag többféle lehetőséget is beépít, nem megfeledkezve a klasszikusokról sem.
Ezek a témakörök például: évszakok, ünnepek, környezetvédelem, család, barátság.
Az óvodapedagógiai foglalkozástervek készítői kiváló szakemberek, akik mindennapos gyakorlatukra alapozva, nagy körültekintéssel állították össze, készítették el az oldalon található segédanyagokat. Reményeink szerint kínálatunk egyre bővül majd. Az anyagok mindenki számára hozzáférhetők, letölthetők és akár részleteiben, akár egészében használhatók.

Jó keresgélést, szórakozást és élvezetes munkát kívánunk!

Ha bármilyen szakmai kérdésed lenne, írj bátran kolléganőnknek:
vinczeller.katalin@pagony.hu

Kicsimackónak nagyon jó sora van!

Óvodai tevékenység- és foglalkozásterv

2021. 12. 13.

olvasd tovább »

Hanna és Gubanc

Óvodai tevékenység- és foglalkozásterv

2021. 12. 08.

„Nem árva vagy, várva vagy! Legyél a barátom!” Remek mesélős, verselős foglalkozástervet ajánlunk Kőszeghy Csilla Hanna és Gubanc című meséjéhez kapcsolódóan. Töltsd le egy kattintással!

olvasd tovább »

Társasjáték pályázat nagycsoportos óvodásoknak

Tervezzetek Boribon-játékot!

2021. 09. 27.

Szeretitek Boribont? És a társasokat? Akkor tervezzetek egy szuper játékot az ovis csoporttal és a kedvenc mackónkkal! Nyerjetek értékes könyv- és játékcsomagot az óvodának!

olvasd tovább »

Az óceánok világa

Óvodai tevékenység- és foglalkozásterv

2021. 06. 23.

Az óceánok élővilága titokzatos birodalom. Ebben a témában is van egy remek foglalkozástervünk sok állathanggal, képpel és zenével. Töltsd le egy kattintással!

olvasd tovább »

A víz és az élet

Óvodai tevékenység- és foglalkozásterv

2021. 06. 23.

Lételemünk a víz, ezzel kapcsolatban hoztunk nektek egy szuper foglalkozástervet, amit egy kattintással le is tölthetsz!

olvasd tovább »

Óvodai tevékenység - és foglalkozásterv

Verselés, mesélés

2021. 06. 17.

Egy újabb szuper ovis foglalkozástervet hoztunk! Kattins és már le is töltheted!

olvasd tovább »

Színezz dínókat!

2021. 06. 11.

Berg Judit népszerű Két kis dínó sorozatához most hoztunk nektek néhány szuper színezőt is: töltsétek le, nyomtassátok ki és indulhat a móka!

Jó szórakozást!

olvasd tovább »

Tavaszi foglalkozásterv kiscsoportosok számára

2021. 04. 08.

Fenyő Enikő óvodapedagógus tavaszi foglalkozástervet készített kiscsoportosok számára. Reméljük, sokatoknak hasznos lesz majd!

olvasd tovább »

Sütihasználati beállítások